Showing posts tagged lablyf.
x

OH Yeah!

Ask me anything   Facebook   Twitter   Instagram   

Vins Lumba | Filipino | Procrastinator | Movie Buff | Foodie | Library and Information Science Student | Information Specialist

twitter.com/VinsLumba:

    Fuck! Ang Hirap!

    Parang wala lang kami. Hindi ko alam kung saan ilulugar sarili ko sayo. Hirap naman ng ganitong sitwasyon. :(((

    — 2 years ago with 1 note
    #lablyf  #lokohan  #tanga